Par mums Tulkošanas pakalpojumi  PASŪTĪT Specializācija  Komercnoteikumi Vakances Blogs CV Kontakti

Mutiskā tulkošana


Mutiskā tulkošana ir mutiska ziņojuma nodošana no vienas valodas otrā.  Tulks darbojas tiešā kontaktā ar runātāju un auditoriju, nododamo ziņojumu tulkojot uzreiz. Tulkam nav laika ilgstošām pārdomām, atbilstošāko terminu piemeklēšanai u. tml. Mūsdienu tulkam piemīt labas valodu zināšanas, reprezentabla āriene, izteiktas komunikatīvās iemaņas, attiecīgās tematikas speciālas zināšanas.

Tulkošanas biroja
Baltic Translations piedāvātie mutiskās tulkošanas pakalpojumi:
  1. Secīgā (konsekutīvā) tulkošana.
  2. Sinhronā tulkošana.
  3. Pavadošā tulkošana.
  4. Čuksttulkošana.
1. Secīgā (konsekutīvā) tulkošana

Secīgajā tulkošanā tulks secīgi atveido runas fragmentus mērķvalodā. Tulkojums tiek veikts runātāja ieturēto paužu laikā. Runas laikā tulks veic piezīmes un sniedz tulkojumu, kad runātājs beidzis runāt. Kad runas fragments ir iztulkots, runātājs turpina savu runu.  Šis tulkošanas veids ir ideāli piemērots lietišķu tikšanos un pārrunu rīkošanai ar ārvalstu partneriem, uzņēmuma prezentāciju, lietišķo pusdienu, izstāžu, semināru, dažādu sabiedrisku pasākumu organizēšanai.

2. Sinhronā tulkošana

Sinhronajā tulkošanā runātāja teiktais un tulka veiktais tulkojums skan vienlaicīgi, ko nodrošina specializēta aprīkojuma izmantošana. Sinhrono tulkošanu parasti veic tulki ar augstu kvalifikāciju, jo tam nepieciešamas īpašas prasmes un iemaņas. Sinhronie tulki parasti strādā kopā ar vēl vismaz vienu kolēģi. Tā kā sinhronā tulkošana prasa ļoti augstas koncentrāšanās spējas, parasti tulki nomaina viens otru ik pēc 15–30 minūtēm.  Lai nodrošinātu augstas kvalitātes tulkojumu, tulkam ir nepieciešams jau savlaicīgi iepazīties ar pasākuma tematiku, palīgmateriāliem, sagatavotajām runām, PowerPoint prezentācijām utt. Šo tulkošanas veidu izmanto lielos starptautiskos kongresos, konferencēs un semināros, kur sastopamies ar ļoti lielu mutvārdu informācijas apjomu. Tulkošanas birojs Baltic Translations nodrošina Jums gan lieliskus sinhronos tulkus, gan arī visu sinhronajai tulkošanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.

3. Pavadošā tulkošana

Pavadošā tulkošana ietver vairākas tulkošanas pozīcijas. Pavadošā tulkošana ir gan tulka/gida darbs, gan asistēšana ārvalstu komandējuma laikā. Pavadošās tulkošanas ietvaros tulks dodas Jums līdzi vizītēs un veic tulkošanu nepieciešamajā situācijā.

4. Čuksttulkošana

Čuksttulkošana – tulks atrodas starp diviem komunikācijas dalībniekiem un klusinātā balsī tulko klausītājam pie auss. Čuksttulkošanu izmanto, ja valodu, kurā noris pasākums, nesaprot tikai viens vai divi cilvēki. To lieto dažādos pasākumos, piemēram, lietišķo tikšanos laikā, sanāksmēs, konferencēs un tiesas sēdēs. Pēc Jūsu pieprasījuma šis pakalpojums var tikt veikts gan sinhroni, gan secīgi.

Pasūtīt
Seko mums

Jaunumi
Baltic Translations © 2018  |  Lapas izstrādātājs: Smartsoft
Tel.:(+371) 288 66 169
E-mail: info@baltictranslations.lv