Par mums Tulkošanas pakalpojumi  PASŪTĪT Specializācija  Komercnoteikumi Vakances Blogs CV Kontakti

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija)


Dokumentu legalizācija nozīmē paraksta(-u) un zīmoga(-u) īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī izsniegtie dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot dokumentu, tiek apliecināts arī amatpersonas, kas parakstījusi attiecīgo dokumentu, tiesiskais statuss un pilnvaras.

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nav notariāla darbība.

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar "Apostille" dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Lai Latvijas Republikā izsniegtu dokumentu varētu izmantot ārvalstīs:

1. Ja dokuments paredzēts izmantošanai valstī, kas ir 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tā īstums ir jāapliecina ar "Apostille" Konsulārajā departamentā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt attiecīgās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2. Ja dokuments paredzēts izmantošanai valstī, kas nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tas vispirms jālegalizē Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, bet pēc tam attiecīgās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

Dokumentu īstuma apliecināšanas kārtība Konsulārajā departamentā:

Fiziskas personas dokumentu tā īstuma apliecināšanai (legalizācijai), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var iesniegt:

1. persona, uz kuru dokuments tieši attiecas;

2. pamatojoties uz laulību, radniecību vai svainību apliecinošiem dokumentiem, 1. punktā minētās personas laulātais, radinieks līdz trešajai pakāpei vai svainis līdz otrajai pakāpei;

3. pilnvarotā persona, pamatojoties uz 1. punktā minētās personas notariāli apliecinātu pilnvaru.

Juridiskas personas vārdā iesniegt dokumentus to īstuma apliecināšanai (legalizācijai), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var:

1. juridiskās personas vadītājs;

2. pilnvarotā persona, pamatojoties uz juridiskās personas pilnvarojumu.

Ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona (gan fiziskas, gan juridiskas), tad pilnvarām, kas izsniegtas ārvalstīs, jābūt apliecinātām ar "Apostille" vai legalizētām.

Dokumenti tiek apliecināti (legalizēti) pēc attiecīgās LR institūcijas apstiprinājuma, kurā norādīts amatpersonas uzvārds un amats. Parakstam, zīmoga un spiedoga nospiedumam ir jābūt skaidri saskatāmam. Ja dokuments ir uz vairākām lapām, tās caurauklo un apzīmogo.

Ja nepieciešams apliecināt (legalizēt) dokumenta kopiju, tai jābūt notariāli apliecinātai. Ja kopija ir uz vairākām lapām, tās cauršuj un apzīmogo. Ja kopija izsniegta iestādē, kas izdevusi pamatdokumentu, tai nav jābūt notariāli apstiprinātai.

Ja nepieciešams apliecināt (legalizēt) dokumenta tulkojumu, tam jābūt notariāli apliecinātam. Ja tulkojums ir uz vairākām lapām, tās caurauklo un apzīmogo.

Dokumentu kopijas, noraksta, izraksta un/vai tulkojuma publiska apliecinājuma īstumu apliecina (legalizē) tikai tad, ja ir iespējams apliecināt arī dokumenta oriģināla īstumu.

Iesniedzot dokumentus to īstuma apliecināšanai, lūdzam personu iepriekš noskaidrot attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, vai nepieciešams apliecināt (legalizēt):

1. tikai dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;

2. tikai dokumenta tulkojumu;

3. gan dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu.

Dokumenti nav apliecināmi , ja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav dokumentu parakstītājas amatpersonas paraksta parauga un kompetentās institūcijas zīmoga nospieduma parauga.

Legalizētos un apliecinātos dokumentus var saņemt 3 darba dienu laikā no iesniegšanas brīža, savukārt steidzamos gadījumos – vienas darba dienas laikā.

Vairāk informācijas par dokumentu legalizāciju varat iegūt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

PASŪTĪT!

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments

Adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 8000 5905 – bezmaksas informatīvais tālrunis ceļotājiem;
(+371) 67 015 905 (zvaniem no ārvalstīm);
(+371) 67 016 364;
(+371) 29 287 398 (diennakts dežūrtālrunis ārkārtas situācijās: nāves gadījumi, smagas saslimšanas, katastrofas u. tml.).
Fakss: (+371) 67 828 274
E-pasts: mfa.cdep@mfa.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšana (1. stāvs):
pirmdiena     09.00–12.00   13.00–19.00
otrdiena        09.00–12.00   13.00–16.00
trešdiena      09.00–12.00   13.00–16.00
ceturtdiena  09.00–12.00   13.00–16.00
piektdiena    09.00–12.00   13.00–16.00

Pasūtīt
Seko mums

Jaunumi
Baltic Translations © 2018  |  Lapas izstrādātājs: Smartsoft
Tel.:(+371) 288 66 169
E-mail: info@baltictranslations.lv